Over iWorkwear.nl

Ontdek online ons grote aanbod in bedrijfs- en promotiekleding, veiligheidsschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Veiligheid is voor iedere onderneming een belangrijk thema. Onze kracht is dat wij meedenken vanuit uw organisatie en samen tot een passende oplossing komen. Wij gaan verder daar waar anderen ophouden. Complete kledingpakketten, veiligheidspakketten, alles uitgebreid gedocumenteerd, dat is wat onze klanten van ons verwachten, en u van ons kunt verwachten.

Vanuit dat oogpunt bevat onze website alle informatie met betrekking tot de Europese wet- en regelgeving. In een oogopslag kunt u zien of uw keuze ook voldoet aan de voorschriften voor situaties die voor uw werkzaamheden van toepassing zijn.

Omdat wij als blijk van waardering onze klanten willen belonen is in onze website een spaarkaartsysteem opgenomen. Dit houdt in dat u bij iedere besteding van 25 euro een digitale stempel op uw stempelkaart ontvangt. Iedere volle stempelkaart van 10 zegels resulteert in een korting van 10 euro bij het volgende aankoopbedrag.

Klantgericht meedenken heeft ertoe geleid dat onze website naast een zeer groot productaanbod en boordevol aan informatie ook een uniek kledingbestelsysteem bevat. Door in te spelen op vraagstukken vanuit de praktijk hebben wij een uniek kledingbestelsysteem ontwikkeld dat organisaties haar werknemers in staat stelt online gebudgetteerd kleding te bestellen. Hoe ver onze service gaat blijkt als u er zelf gebruik van maakt en ontdekt dat ook onze website zelfs te gebruiken is als een mededelingenbord voor uw personeelsbestand door middel van een prikbord!

Informatief. Intelligent. Innovatief. Dat is iWorkwear.nl!